กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทรงพล ศุขเมฆ , แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเดรัจฉานแห่งนานกิง :The Devil of Nanking
เลขเรียก
ผู้แต่งMo Hayder
ทรงพล ศุขเมฆ , แปล
หัวเรื่องนวนิยาย - - แปล. , นวนิยายสืบสวนสอบสวน.
สำนักพิมพ์น้ำพุสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม