กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ว่าจันทร์.pantip.com พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเมื่อฉันรู้ว่าพ่อฉันเป็นมะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งว่าจันทร์.pantip.com
หัวเรื่องมะเร็ง -- ผู้ป่วย. , มะเร็ง - - การรักษา. , มะเร็งกระเพาะอาหาร.
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม