กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จือจู พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสิบคดีบาป เล่ม 1
เลขเรียก
ผู้แต่งจือจู
ณัฐปภัสร์ ศรีแสงจันทรา,แปล
หัวเรื่องนวนิยายจีน. , นวนิยายแปล.
สำนักพิมพ์ไคร์มแอนด์มิสทรี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิบคดีบาป เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งจือจู
วริยา ธัญญะวุฒิ,แปล
หัวเรื่องนวนิยายจีน. , นวนิยายจีน - - แปล.
สำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิบคดีบาป เล่ม 3
เลขเรียก
ผู้แต่งจือจู
วริยา ธัญญะวุฒิ,แปล
หัวเรื่องนวนิยายจีน , นวนิยายจีน - - แปล , นวนิยายสอบสวน
สำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม