กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สปาร์กส์, นิโคลัส พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเพลงรักบทสุดท้าย = The Last song
เลขเรียก
ผู้แต่งสปาร์กส์, นิโคลัส
วรางคณา เหมศุกล, ผู้แปล
หัวเรื่องนวนิยาย. , นวนิยาย - - แปล.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรักแรกพบ = At first sight
เลขเรียก
ผู้แต่งสปาร์กส์, นิโคลัส
พิกุล ธนะพรพันธุ์, ผู้แปล
หัวเรื่องนวนิยายแปล.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม