กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม บรรณาธิการ เรียบเรียง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องฝึกพูดอังกฤษด้วยตนเอง จากพื้นฐานสู่การใช้งานจริง
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งกรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม บรรณาธิการ เรียบเรียง
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ. , ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
สำนักพิมพ์ยูโรปา เพรส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม