กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา แถมสิน รัตนพันธุ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับ ลัดดา ซุบซิบ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งแถมสิน รัตนพันธุ์
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , ราชวงศ์จักรี. , ราชสกุล.
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับ 'ลัดดาซุบซิบ'
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งแถมสิน รัตนพันธุ์
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ. , ราชสกุล - - ไทย. , ราชสำนักและข้าราชการ สำนัก - - ไทย.
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม