กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองบรรณาธิการ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง25ประตูและรั้วบ้าน เล่ม2
เลขเรียก728.9
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
หัวเรื่องการออกแบบบ้าน. , ประตู. , รั้วบ้าน.
สำนักพิมพ์เฮ้าส์โฮส์ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องQuick Grammar ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย
เลขเรียก425
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์. , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์พราว
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตัดต่องานภาพยนตร์และวิดิโอแบบมืออาชีพด้วย Premiere Pro CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก006.696
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
หัวเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ , อโดบี พรีเมียร์ ซีเอส 6 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์รีไวว่า
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมือใหม่หัดใช้ อินเทอร์เน็ต ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.678
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
หัวเรื่องอินเทอร์เน็ต
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก720.284
ผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
กองบรรณาธิการ
หัวเรื่องโมเดลสเกตอัพ , การออกแบบสถาปัตยกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม