กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์,แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเสียงลวงตาย= Dark Places
เลขเรียก
ผู้แต่งกิลเลี่ยน ไฟน์
พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์,แปล
หัวเรื่องนวนิยาย - - แปล.
สำนักพิมพ์น้ำพุสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม