กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา แคสต์, พี.ซี. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจันทราอาดูร= House of night : Revealed
เลขเรียก
ผู้แต่งแคสต์, พี.ซี.
มณฑารัตน์ ทรงเผ่า,แปล
หัวเรื่องนวนิยายอเมริกัน. , นวนิยาย - - แปล.
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม