กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศุภวัฒน์ พุกเจริญ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Basic Grammar
เลขเรียก428.04076
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย. , ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Grammar 1,500 ข้อ
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ , ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์สามลดา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Reading 500 ข้อ
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
สำนักพิมพ์สามลดา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบGATภาษาอังกฤษ
เลขเรียก420.769
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - คำ. , ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย.
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม