กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิทยากร เชียงกูล พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเศรษฐกิจไทยปัญหาและทางแก้
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่
เลขเรียก658.03
ผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
หัวเรื่องการบริหาร - - คำศัพท์. , วิทยากร เชียงกูล ,ผู้รวบรวม. , การบริหาร - - ศัพท์บัญญัติ. , การจัดการ - - ศัพท์บัญญัติ.
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม
เลขเรียก103
ผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
หัวเรื่องปรัชญา - - คำศัพท์. , การเมือง - - คำศัพท์.
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม