กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมคิด เลิศไพฑูรย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย
เลขเรียก342.07
ผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์
หัวเรื่องกฎหมายกับการเมือง. , รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์ : รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เลขเรียก342
ผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย , รัฐธรรมนูญ - - ไทย , ศาลรัฐธรรมนูญ , สิทธิทางการเมือง , สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม