กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์. , เทคโนโลยีสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโลโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์วี.พริ้นท์ (1991)
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม