กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร
เลขเรียก302.14
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องการบริหารบุคคล - - ไทย. , มนุษยสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยศิริ 2 Art {38} Design
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม