กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พ.พันธุเสนา พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคลังปริยัติ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งพ.พันธุเสนา
ธวัช เฟื่องประภัสสร์
หัวเรื่องพุทธศาสนา - - คำสั่งสอน.
สำนักพิมพ์จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม