กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ
เลขเรียก333.1
ผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวเรื่องมาตรฐานการทำแผนที่. , ที่ดินของรัฐ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวเรื่องคณะกรรมการนโยบายที่ดิน. , การจัดการที่ดิน. , การปฏิรูปที่ดิน.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยเอกสารสิทธิในที่ดินระบบเดียว
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวเรื่องสิทธิในที่ดิน. , โฉนดที่ดิน. , เอกสารสิทธิในที่ดิน.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม