กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เธียรนันท์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวันที่มหาบุรุษเป็นพระพุทธเจ้า ปฐมบทวินาทีบรรลุธรรมพระพุทธองค์ทรงอุบัติ ฉบับปรับปรุง
เลขเรียก294.301
ผู้แต่งเธียรนันท์
หัวเรื่องพระพุทธเจ้า--คำสอน. , พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน.
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม