กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมศักดิ์ โตรักษา พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายเพื่อการคุ้มครองที่ดินของรัฐจากการบุกรุก
เลขเรียกว.
ผู้แต่งสมศักดิ์ โตรักษา
หัวเรื่องที่ดินของรัฐ -- ไทย. , ที่ดิน -- นโยบายของรัฐ. , การบุกรุก -- ไทย. , กฎหมายที่ดิน -- ไทย.
สำนักพิมพ์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม