กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จิราวรรณ สีหนนท์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการรับจ้างทำเหรียญที่ระลึก
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว. , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานฝีมือของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ , ส่วนอำนวยการ สำนักกษาปณ์ , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เลขเรียกPO027
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ , ส่วนอำนวยการ สำนักกษาปณ์ , สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร{34}การป้องกันอัคคีภัย{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งจิราวรรณ สีหนนท์
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว. , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม