กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บุญเตือน ศรีวรพจน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องงานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งบุญเตือน ศรีวรพจน์
หัวเรื่องพระพุทธบาท - - ประวัติ. , งานเทศกาล - - ไทย. , ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศชาติคำฉันท์
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งบุญเตือน ศรีวรพจน์
หัวเรื่องทศบารมี. , ชาดก. , วรรณคดีพุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรัตนมงคลคำฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งบุญเตือน ศรีวรพจน์
หัวเรื่องฉันท์. , กวีนิพนธ์ไทย.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม