กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศรีภูมิ อัครมาส,แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องEnglish Grammar in Use
เลขเรียก425
ผู้แต่งเมอร์ฟี่,เรย์มอน
ศรีภูมิ อัครมาส,แปล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ , ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- คำถามและคำตอบ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมเบริด์ก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEssential grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งเมอร์ฟี, เรย์มอน
ศรีภูมิ อัครมาส,แปล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ , ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- คำถามและคำตอบ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมเบริด์ก : แคมเบริด์ก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม