กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คอลลินส์, ซูซานน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเกมล่าชีวิต 3 : ม็อกกิ้งเจย์ = The Hunger games III : Mocking Jay
เลขเรียก
ผู้แต่งคอลลินส์, ซูซานน์
นรา สุภัคโรจน์ ,แปล
หัวเรื่องนวนิยายอเมริกัน , นวนิยายอเมริกัน - - แปล
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกมล่าชีวิต = The Hunger games I
เลขเรียก
ผู้แต่งคอลลินส์, ซูซานน์
นรา สุภัคโรจน์ ,แปล
หัวเรื่องนวนิยายอเมริกัน , นวนิยายอเมริกัน - - แปล
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกมล่าชีวิต2 : ปีกแห่งไฟ = The Hunger games II : Catching Fire
เลขเรียก
ผู้แต่งคอลลินส์, ซูซานน์
นรา สุภัคโรจน์ ,แปล
หัวเรื่องนวนิยายอเมริกัน , นวนิยายอเมริกัน - - แปล
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม