กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อภิรัตน์ บางศิริ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCad 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก620.00420
ผู้แต่งอภิรัตน์ บางศิริ
หัวเรื่องการเขียนแบบวิศซกรรมศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม