กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นภจรี พิญญา(แปล) พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องFifty shades freed = ฟิฟตี้เชดส์ฟรีด
เลขเรียก
ผู้แต่งเจมส์, อี. แอล (เขียน)
นภจรี พิญญา(แปล)
หัวเรื่องนวนิยายอังกฤษ , นวนิยายอังกฤษ -- แปล
สำนักพิมพ์โรส อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม