กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เชษฐ์ ติงสัญชลี พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เลขเรียก709.5
ผู้แต่งเชษฐ์ ติงสัญชลี
หัวเรื่องศิลปกรรม - - เอเชีย , ศิลปกรรมกับประวัติศาสตร์ , ศิลปกรรมอินเดีย
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม