กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรรณิการ์ นุชชมภู พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำเทคโนโลยีโปรแกรม Silverlight มาประยุกต์ใช้งานแผนที่ (Silverlight Mapping) ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ GIS สำหรับงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ผลกงานของนางสาวกรรณิการ์ นุชชมภู ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เลขเรียกp0016
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่องนักวิชาการคอมพิวเตอร์ -- ปฎิบัติการ
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ Data Insight เพื่อการบริหารงานยุคดิจิทัล
เลขเรียกPO015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่องนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมPV Survey ของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินในด้านการติดต่อสื่อสารด้วยChatting Message
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบบริการข้อมูลตนเอง (HR Self Service)
เลขเรียกPO015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่องนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารานเทศ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
เลขเรียกp0015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม