กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บิล แมคฟาร์แลน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องปากเป็นเอกเลขเป็นโท
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งบิล แมคฟาร์แลน
สุวัฒน์ หลีเหม , ผู้แปล
หัวเรื่องการพูด. , การพูดในชุมนุมชน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม