กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บูรพา ผดุงไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเกิดแต่กรรม 2
เลขเรียก294.342
ผู้แต่งบูรพา ผดุงไทย
หัวเรื่องชี. , แม่ชีธนพร. , กรรม. , การปฏิบัติธรรม. , การปฎิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์พรรณีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกิดแต่กรรม 3
เลขเรียก294.342
ผู้แต่งบูรพา ผดุงไทย
หัวเรื่องชี. , แม่ชีธนพร. , กรรม. , การปฏิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์พรรณีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกิดแต่กรรม 4
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งบูรพา ผดุงไทย
หัวเรื่องกรรม. , ธรรมกับชีวิตประจำวัน.
สำนักพิมพ์ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกิดแต่กรรม แม่ชีธนพร
เลขเรียก294.342
ผู้แต่งบูรพา ผดุงไทย
หัวเรื่องชี. , แม่ชีธนพร. , กรรม. , การปฏิบัติธรรม. , การปฎิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์พรรณีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดื่มชา... ฆ่า มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ
เลขเรียก648.87
ผู้แต่งบูรพา ผดุงไทย
หัวเรื่องชา. , เครื่องดื่ม.
สำนักพิมพ์ภูมิบูรพา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม