กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เอ็มไอเอส พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ120 สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428.963
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพูดได้ชิลชิล
เลขเรียก425.034
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม