กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรรณิการ์ ไชยแสน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเปิดประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ
เลขเรียกPO001
ผู้แต่งกรรณิการ์ ไชยแสน
หัวเรื่องเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม