กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ยุวนาฎ คุ้มขาว พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง31 สูตรลัด ฟื้นฟูปูพื้นฐานจนเก่ง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ
เลขเรียก910.202
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่องการเดินทาง - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับมาแต่งประโยค
เลขเรียก428.105
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร AEC
เลขเรียก428.953
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม