กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประภัสสร์ เทพชาตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นประธานอาเซียน
เลขเรียก959
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่องกลุ่มประเทศอาเซียน - - ไทย , นโยบายเศรษฐกิจ - - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , สมาคมอาเซียน - - ไทย , กลุ่มประเทศอาเซียน , สมาคมอาเซียน
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป
เลขเรียก990.216
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่องไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม