กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักวิจัยและวิชาการ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่มที่ 4
เลขเรียก345.925
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ
หัวเรื่องกฎหมาย - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม