กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นาวิน บุญเลิศ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำโปรแกรม Microsoft Project ๒๐๑๓ มาใช้ในการรายงานและติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติงานตามโครงการผลิตเหรียญต่างๆ ของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการผลิตและติดตามงานการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้างต่างๆ ด้วย โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจกต์ ( Microsoft Project)
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานระบบ การวางแผนการรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิต ด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2013
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการ , ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม