กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องผังเมือง. , ผังเมือง - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , คูณภาพชีวิต. , โครงการธนาคารอาหาร.
สำนักพิมพ์กรมโยธาธิการและผังเมือง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย แบบบ้านเพื่อประชาชน เล่ม 3
เลขเรียก728.37
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องการสร้างบ้าน - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข บ้านในเมือง แบบบ้านเพื่อประชาชน เล่ม 4
เลขเรียก728.37
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องการสร้างบ้าน - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านเพื่อประชาชน เล่ม 1
เลขเรียก728.37
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องการสร้างบ้าน - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านไทยอนุรักษ์ไทย แบบบ้านเพื่อประชาชน เล่ม 2
เลขเรียก728.37
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องการสร้างบ้าน - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลภาพโครงการจัดสภาพภูมิทัศน์และปรับปรุงพื้นที่ศาสนสถาน
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สยามออฟเซ็ท
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม