กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เรวัต ตันตยานนท์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ
เลขเรียก658.022
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่องธุรกิจขนาดกลาง. , ธุรกิจขนาดย่อม. , การจัดการธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก่อร่าง...สร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1.
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ. , เจ้าของกิจการ. , ธุรกิจขนาดย่อม.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม