กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา องอาจ จิระอร พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับประชาชนทั่วไป
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งองอาจ จิระอร
หัวเรื่องการประหยัดและการออม. , การลงทุน. , เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34} ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งองอาจ จิระอร
หัวเรื่องการออมและการลงทุน - - ความเรียง. , เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}รู้เก็บ รู้ใช้{34}
เลขเรียก332.041
ผู้แต่งองอาจ จิระอร
หัวเรื่องการประหยัดและการออม - - เรื่องสั้น.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม