กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 6 เดือนที่สอง เมษายน - ตุลาคม 2559
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หัวเรื่องการตรากฏหมาย , การร่างกฏหมาย , สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สำนักพิมพ์สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์ส226ส
จำนวน 1 เล่ม