กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2557
เลขเรียกสร
ผู้แต่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หัวเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , การทุจริตและประพฤติมิชอบ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
ปีที่พิมพ์ค121ร
จำนวน 1 เล่ม