กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นิภาพร โควสุวรรณ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งนิภาพร โควสุวรรณ
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ , นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ , สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตอำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งนิภาพร โควสุวรรณ
หัวเรื่องปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง , นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง โดยใช้โปรแกรม ArcMap
เลขเรียกPO002
ผู้แต่งนิภาพร โควสุวรรณ
หัวเรื่องประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน - - เทคนิคการตรวจสอบ , นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม