กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงศึกษาธิการ พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง6 เดือน แห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา รวมพลังปัญญา
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องการปฏิรูปการศึกษา. , การศึกษา - - การบริหาร. , การศึกษา - - ไทย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องการจ้างงาน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องข้าราชการพลเรีอน - - ไทย. , ข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้ามหิดลของหนู: หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิต ผลงาน และเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้เป็นแบบอย่าง : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก พระราชพิธียกจุลมงกุฎและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช 2542
เลขเรียก959.36
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องศิลปกรรมพุทธศาสนา - - ไทย - - สระบุรี. , พระพุทธบาท - - ประวัติ. , ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , สระบุรี - - โบราณสถาน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม