กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วรรณา ยินดียั่งยืน พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้กับโรงกษาปณ์
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่องนักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพโรงกษาปณ์ด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่องนักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับจ้างผลิตเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ King Abdullah II Accession Medal
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่องนักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่องนักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชาญ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม