กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หัวเรื่องจิตวิทยาเด็ก - - คำถามและคำตอบ , การเลี้ยงเด็ก
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำอย่างไร เมื่อเจ้าตัวเล็กสมาธิสั้น
เลขเรียก618.98589
ผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หัวเรื่องโรคสมาธิสั้น , เด็กสมาธิสั้น - - การปรับพฤติกรรม
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบำบัดเครียด
เลขเรียก155.91
ผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หัวเรื่องความเครียด (จิตวิทยา) , การจัดการความเครียด
สำนักพิมพ์อมรินทร์เฮลท์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง
เลขเรียก649.6
ผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หัวเรื่องเด็ก - - การเลี้ยงดู , เด็ก - - การดูแล , เด็ก - - การอบรม , การรู้คิดในเด็ก , จิตวิทยาเด็ก. , สถาบันครอบครัว
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หัวเรื่องเด็ก - - การเลี้ยงดู , การดูแลเด็ก , เด็ก - - การเจริญเติบโต , พัฒนาการของเด็ก
สำนักพิมพ์เเพรวเพื่อนรัก
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดเคล็ดลับพัฒนาลูก
เลขเรียก649.1
ผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หัวเรื่องเด็ก - - การเลี้ยงดู , การดูแลเด็ก , เด็ก - - การเจริญเติบโต , พัมนาการของเด็ก
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนรัก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม