กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องWater Brick = ก้อนน้ำ
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปตท.
หัวเรื่องการจัดการน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน. , น้ำท่วม. , การจัดการน้ำ. , สถาปัตยกรรม - - น้ำ.
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายอาคาร 1 อาษา 2538
เลขเรียก343.07
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่องกฎหมายการก่อสร้างอาคาร - - ไทย. , อาคาร - - การอนุรักษ์พลังงาน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , กฎหมายผังเมือง - - ไทย.
สำนักพิมพ์เมฆาเพรส
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายอาคาร 2 อาษา 2538
เลขเรียก343.07
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่องกฎหมายการก่อสร้างอาคาร - - ไทย. , อาคาร - - การอนุรักษ์พลังงาน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , กฎหมายผังเมือง - - ไทย.
สำนักพิมพ์เมฆาเพรส
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารรวบรวมสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
เลขเรียก690
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่องการก่อสร้าง. , สัญญา.
สำนักพิมพ์เทคโนโลยี่ แอสโซซิเอชั่น
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม