กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระราชปฏิภาณโสภณ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทำวัตร - สวดมนต์แปล สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพระราชปฏิภาณโสภณ
หัวเรื่องพุทธศาสนา - - บทสวดมนต์. , สมาธิ
สำนักพิมพ์ม. ป. ท.
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม