กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างรัฐวิสาหกิจ กับรัฐบาลไทย ปีงบประมาณ 2539
เลขเรียก351.009
ผู้แต่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม