กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นรินทร์ องค์อินทรี, แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องCAPITAL in the Twenty First Century : ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก330.122
ผู้แต่งPiketty, Thomas
นรินทร์ องค์อินทรี, แปล
หัวเรื่องการกระจายรายได้ , ความมั่งคั่ง , ความเสมอภาค , ทุนนิยม , ทุนนิยม - - ประวัติ , วิภาคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม