กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง14 ปี กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เลขเรียก331.128
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องกรมการจัดหางาน. , การจัดงาน. , แรงงาน.
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง19 ปี กรมการจัดหางาน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องรายงานประจำปี - - กรมการจัดหางาน.
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง24 ปี กรมการจัดหางาน
เลขเรียก331.128
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องการจัดหางาน , แรงงาน - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงเเรงงาน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบรอบ 10 ปี ทศวรรษใหม่กระบวนทัศน์ใหม่กรมการจัดหางาน
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องการการจัดหางาน.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนางาน บริการด้วยใจ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำและการว่างงาน
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการให้บริการจัดหางานในประเทศ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแรงงานไทยสู้วิกฤต เศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม