กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, มานิตา เจริญปรุ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop 7 and Image Ready 7
เลขเรียก006.6869
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, มานิตา เจริญปรุ
หัวเรื่องโฟโต้ช็อฟ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , อโดบีโฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์กราฟิก
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม