กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วศิน เพิ่มทรัพย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องWindows 8 Notebook&Ultrabook
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
หัวเรื่องโน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ , ไมโครซอฟต์วินโดร์ส
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ DOS 6.22
เลขเรียก005.446
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่องเอ็มเอส-ดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์เอส พี เอส พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ DOS 6.22
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่องเอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์). , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ MS - DOS PC - DOS : พร้อมวิธีใช้งาน
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่องเอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์). , พีซีดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์). , ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์VS Enterprise
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ MS-DOS PC-DOS
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่องโดส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์พี.เอ็น. การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ The new ipad ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่องไอแพด (คอมพิวเตอร์) , คอมพิวเตอร์แบบพกพา
สำนักพิมพ์วีพริน์ (1991)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Windows XP (ฉบับสมบูรณ์)
เลขเรียก005.437
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่องวินโดว์เอกซ์พี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Windows XP ฉบับสมบูรณ์2009: ครอบคลุม Service Pack 3 (SP3)
เลขเรียก005.437
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
วิภา เพิ่มทรัพย์ และคณะ
หัวเรื่องวินโดว์เอกซ์พี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม